Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Schorsing van bepaalde SAP-tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde-landen

Datum:

Vanaf 1 januari 2023 worden met Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1039 van de Commissie van 29 juni 2022 (PB L 173/58 d.d. 30 juni 2022) bepaalde tariefpreferenties voor goederen van oorsprong uit India, Kenia en Indonesië geschorst en dit tot en met 31 december 2023.

Deze vorm van schorsing is voorzien in Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012. Artikel 8, lid 1 van deze verordening stelt dat tariefpreferenties van een SAP-begunstigd land kunnen worden geschorst voor producten van oorsprong uit dat land indien de gemiddelde waarde van de invoer naar de Unie van dergelijke producten van oorsprong uit het land in kwestie gedurende drie opeenvolgende jaren de in bijlage VI bij deze verordening genoemde drempelwaarden overschrijdt.

Via Tarbel kan u de actuele situatie voor uw goederencode raadplegen. Wanneer de tariefpreferentie nog wordt vermeld, is ze nog steeds van toepassing.