Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Snellere terugbetaling Venb - RPB - BNI-ven? Dien uw aangifte ten laatste in op 15 september 2022

Datum:

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners-vennootschappen voor aanslagjaar 2022, met balansdata van 31 december 2021 tot en met 28 februari 2022, is 17 oktober 2022.

Deze datum hebben de FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en het ITAA in onderling overleg bepaald om de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden.

Als u echter uw aangifte ten laatste op 15 september 2022 indient en ze geeft aanleiding tot een terugbetaling, dan zullen we die bij voorrang behandelen. Daardoor zal u de terugbetaling, behoudens uitzondering, ontvangen ten laatste eind december 2022.