Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Sommige btw-herinneringsbrieven zijn verzonden zonder rekening te houden met de coronamaatregelen

Datum:

Om technische redenen zijn sommige btw-herinneringsbrieven verzonden zonder rekening te houden met het bijkomende uitstel tot 30 april 2020 voor de indiening van klantenlistings. Ondanks een indiening voor 30 april is er dus in sommige gevallen wel een herinneringbrief verstuurd.

Ook de herinneringsbrieven over de btw-rekening-courant en bijzondere rekeningen houden nog niet altijd rekening met de bijkomende termijnen voor indiening van de btw-aangiften.

Ondanks de verzending van deze herinneringsbrieven houden wij in de verdere procedure wel degelijk rekening met het bijkomende uitstel. Wie zijn klantenlisting of aangifte binnen de bijkomende termijnen heeft ingediend, zal dus geen verdere sancties ondervinden.

Meer info over de nieuwe termijnen: