Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Steunmaatregelen als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016

Datum:

De ondernemingen die door de de aanslagen van 22 maart 2016 financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Welke steunmaatregelen?

De FOD Financiën kan uw onderneming helpen met maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw:

 • betalingsfaciliteiten
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • vrijstelling van boeten voor niet betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet vrijgesteld door de steunmaatregelen)

De steunmaatregelen zijn dezelfde voor alle getroffen ondernemingen.

Heeft mijn onderneming recht op de steunmaatregelen?

Om recht te hebben op de steunmaatregelenen moet u:

 • een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een ondernemingsnummer (KBO) zijn (ongeacht de activiteitensector)
 • kunnen aantonen dat uw onderneming financiële moeilijkheden ondervindt als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 (aan de hand van documenten die volgende zaken kunnen aantonen: daling omzet, annulatie orders en/of reservaties, kettingreactie partnerbedrijven …).

Voor welke periode gelden de steunmaatregelen?

 • Voor de maandelijkse indieners: de aangegeven btw-handelingen of bedrijfsvoorheffing voor de maanden maart tot en met september 2016.
 • Voor de kwartaalindieners: de aangegeven btw-handelingen of bedrijfsvoorheffing voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de steunmaatregel moet u:

 • de aanvraag indienen onmiddellijk na het vaststellen van de betalingsmoeilijkheden
 • de verplichtingen voor het indienen van de periodieke aangiften naleven
 • de toegestane betalingsfaciliteiten naleven.

U heeft geen recht meer op de steunmaatregelen wanneer:

 • u de voorwaarden voor het indienen van de periodieke aangiften niet naleeft
 • u de toegestane betalingsfaciliteiten niet naleeft, behalve wanneer u op tijd (voor de eerste vervaldag die u niet kunt naleven) contact opneemt met het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat voor uw onderneming bevoegd is
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie …).                         

Hoe moet ik een aanvraag doen?

U moet één globale aanvraag voor alle maatregelen doen:

 • Dien die in op het ogenblik dat de financiële moeilijkheden ontstaan.
 • Gebruik daarvoor dit  formulier (DOCX, 29.69 KB).
 • Stuur het ingevulde formulier per e-mail of per brief naar het bevoegde Regionaal Invorderingscentrum (RIC)

Welk RIC is bevoegd voor uw onderneming? Het bevoegde RIC hangt af van de postcode van uw woonplaats (onderneming natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (onderneming rechtspersoon).

Hoe het bevoegde RIC opzoeken?

 • Klik hier om onze kantorengids te openen.
 • Geef in het veld “Filter Gemeente” uw postcode of gemeente in.
 • Klik op “Zoeken”.
 • U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw verzoek zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen na het indienen van uw aanvraag.