Taks op de effectenrekeningen

Datum:
03 december 2018
Is de taks op de effectenrekeningen op mij van toepassing?
 
U bent titularis van een of meer effectenrekeningen in België en in het buitenland met een totale gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer?
(Als u niet-inwoner bent, wordt die waarde enkel berekend op uw Belgische effectenrekeningen)
 
In dit geval geldt een taks van 0,15 % voor al uw effectenrekeningen.
 
 De totale gemiddelde waarde van mijn effectenrekening(en) bedraagt 500.000 euro of meer. Hoe moet ik de taks aangeven en betalen?
 
Voor uw effectenrekening(en) bij dezelfde bank of andere financiële tussenpersoon waarvan de gemiddelde waarde gelijk is aan 500.000 euro of meer, zal uw bank of tussenpersoon automatisch de taks innen en het bedrag overmaken aan de FOD Financiën. U hoeft dus niets te doen voor deze effectenrekening(en).
 
Voor uw effectenrekening(en) met een totale gemiddelde waarde bij dezelfde bank of tussenpersoon van minder dan 500.000 euro, moet u:
 
  • ofwel een vraag tot inhouding bij uw bank of tussenpersoon doen, voor elke effectenrekening
  • ofwel de taks zelf aangeven en betalen aan de FOD Financiën
 
In de eerste helft van 2019 zullen we meer informatie geven over de toepassing van de taks en de richtlijnen voor de aangifte.
 
 
Voor meer informatie, raadpleeg de eerste commentaar met betrekking tot deze taks in de circulaire nr. 2018/C/65 van 25.05.2018.