Taks op de effectenrekeningen: het aangifteformulier is beschikbaar