Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tariefcontingenten: blokkeringsperiode van 1 juli 2022 tot en met 8 juli 2022

Datum:

Op 1 juli 2022 worden nieuwe tariefcontingenten geopend in het kader van Verordening (EU) 2022/972 van de Raad van 17 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.

Op dezelfde datum worden de nieuwe hoeveelheden voor de trimestriële contingenten in het kader van de vrijwaringsmaatregelen voor ijzer- en staalproducten geopend (Verordening (EU) 2022/978).

De Europese Commissie heeft besloten voor al deze contingenten een blokkeringsperiode in te stellen, zodat de douanediensten van de lidstaten voldoende tijd hebben om de contingentaanvragen tijdig in te dienen. 

Deze blokkeringsperiode loopt van 1 juli 2022 tot en met 8 juli 2022. Tijdens de blokkeringsperiode kunnen de contingenten op de gebruikelijke wijze worden aangevraagd. Zij zullen pas vanaf 11 juli 2022 worden toegekend.

Voor meer informatie, kunt u paragraaf 41 van Circulaire 2021/C/109 over tariefcontingenten volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" raadplegen.