Teruggaaf van de historische btw met betrekking tot de belaste onroerende verhuur

Datum:
10 januari 2019
Sinds 1 januari 2019 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk te opteren voor het belasten van de onroerende verhuur van een gebouw.
 
Deze optionele belastingheffing zal bijgevolg een recht op aftrek verlenen, met inbegrip van de historische btw. Dit wil zeggen de btw die opeisbaar is geworden voor 1 januari 2019 en die, vóór die datum, niet in aftrek kon worden gebracht.