Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

UBO-register: bijna 21.000 spook- of slapende bedrijven en verenigingen geschrapt uit de KBO

Datum:

Bijna 21.000 spook- of slapende entiteiten zijn uit de Kruispuntbank van Ondernemingen geschrapt vanwege het niet naleven van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het UBO-register. Dit initiatief heeft als doel de strijd tegen slapende of spookentiteiten te versterken en achterblijvers aan te moedigen hun uiteindelijke begunstigden te registreren. Deze schrappingen zijn het resultaat van de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht door de wet van 5 november 2023 betreffende diverse bepalingen inzake economie, die op 21 december 2023 in werking is getreden. Drie redenen voor automatische schrapping van vennootschappen en verenigingen die niet aan hun verplichtingen met betrekking tot het UBO-register voldoen, zijn voorzien: 

  1. Het niet verstrekken van informatie aan het UBO-register en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen zeven jaar. 

  2. Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete. 

  3. Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken sinds één jaar 

Hoewel de schrappingen louter administratief zijn, hebben ze aanzienlijke gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen nog steeds juridisch bestaan, maar hun operaties en relaties met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig gestaakt worden.  

Meer informatie.