Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen'

Datum:
De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is donderdag 13 december 2018, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via Tax-on-web.
 
De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met donderdag 10 januari 2019 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web  (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).