Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uiterste indieningsdatum voor de aangiften van ‘forfaitaire landbouwers’

Datum:

Om rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis is voor de mandatarissen van de landbouwers (gewone en speciale teelten) de termijn voor het indienen van een online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) verlengd tot en met maandag 15 februari 2021.

Voor de papieren aangiften is de termijn niet verlengd.