Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel voor btw-aangiften derde kwartaal 2022 en september 2022: in te dienen op 25 oktober in plaats van 20 oktober

Datum:

De FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en het ITAA hebben in onderling overleg afgesproken om de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden.

Daarom wordt de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en september 2022 éénmalig vastgelegd op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen. 

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren.