Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel voor btw-plichtigen - Zomervakantie 2022

Datum:

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en hun intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte Datum voor indiening
Maandaangiften voor de verrichtingen van juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandaangiften voor de verrichtingen van juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)
Uitzondering:
  • Vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw
  • Genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut
    Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:
    • uiterlijk op 22 juli 2022 voor de aangiften van juni 2022
    • uiterlijk op 24 augustus 2022 voor de aangiften van juli 2022

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave Datum voor indiening
Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen van het tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen van juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen van juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)


Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2022 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2022) en ten laatste op 22 augustus 2022 (aangifte van juli 2022).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zullen we uw rekening-courant met nalatigheidsinteresten debiteren. Deze nalatigheidsinteresten berekenen we overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1): 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling, te verrichten voor de een of andere van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont.  Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van artikel 8/1, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.