Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - Uitstel zomervakantie 2022 - Aangiften met terugbetaling - rechtzetting

Datum:

In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld, hebben kwartaalaangevers wel degelijk tot en met 10 augustus 2022 de tijd om de aangifte voor het 2de kwartaal van 2022 in te dienen en te genieten van een mogelijke terugbetaling van btw. Dezelfde indieningstermijn geldt voor de maandaangevers die niet over een maandelijkse teruggaafvergunning beschikken of die geen ‘starter’ zijn. 

Belastingplichtigen die hun aangifte van het 2de kwartaal of juni 2022 al hebben ingediend en vergeten zijn het vakje ‘teruggaaf’ aan te kruisen, kunnen dit alsnog doen door vóór 10 augustus 2022 hun aangifte te wijzigen via Intervat.
Hoe corrigeer ik een aangifte 

Wij hebben de btw-kalender > Aangifte bijgewerkt, alsook de informatie over het uitstel van betalingstermijnen voor btw-belastingplichtigen - zomervakantie 2022