Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel indiening btw-aangiften over maart 2021 en eerste kwartaal 2021

Datum:

U krijgt uitzonderlijk extra tijd voor het indienen van de periodieke btw-aangiften over de handelingen van maart 2021 en het eerste kwartaal van 2021:

  • Maandaangevers met recht op maandelijkse teruggave (starters en vergunninghouders): termijn verlengd tot en met 24 april 2021.
  • Andere indieners (gewone maandindieners, kwartaalindieners …): termijn verlengd tot en met 3 mei 2021.

Deze aangiften moesten normaal gezien uiterlijk op 20 april 2021 ingediend worden.

Dit uitstel geldt niet voor de intracommunautaire opgaven over deze periodes. Die moeten uiterlijk op 20 april 2021 ingediend zijn.

Betaling

De btw over de handelingen van maart 2021 en het eerste kwartaal 2021 moet wel binnen de wettelijke termijn (uiterlijk 20 april 2021) betaald worden.

Voor laattijdige betalingen rekenen we een interest van 0,33 % per maand aan. Dat is een tijdelijke verlaging vanaf 20 april 2021 van het normale tarief van 0,80 % per maand.

Als u uw aangifte later indient, kunt u voor de zekerheid al een storting doen op basis van een redelijke raming (bv. op basis van vorige aangifteperiodes). De interesten passen we dan alleen toe op een eventueel tekort.