Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verlenging van de indieningstermijn voor de online aangifte tot en met 19 juli 2024 (personenbelasting)

Datum:

Door technische problemen hebben sommige gebruikers moeilijkheden gehad met het indienen van hun aangifte via MyMinfin (Tax-on-web).

Om hen toe te laten de aangifte binnen de termijn in te dienen, wordt de termijn verlengd tot en met 19 juli 2024 (in de plaats van 15 juli 2024 zoals origineel voorzien). 

Voor belastingplichtigen met specifieke inkomsten blijft de termijn 16 oktober 2024.

Opmerking: De termijn om de online aangifte te wijzigen is ook verlengd tot en met 19 juli 2024 (in de plaats van 15 juli 2024 zoals origineel voorzien).