Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel verplichting tot elektronische indiening van de aangiften van de aanvang (604A), de wijziging (604B) en de beëindiging van de activiteit (604C)

Datum:

De FOD Financiën heeft de ambitie om het gebruik van papieren formulieren aanzienlijk te verminderen en haar digitale dienstverlening verder te ontwikkelen. Daarom zullen de btw-belastingplichtigen en hun vertegenwoordigers binnenkort de aangiften van de aanvang (604A), de wijziging (604B) en de beëindiging van de activiteit (604C) elektronisch moeten indienen.

Het koninklijk besluit nr. 10 (gewijzigd op 28.06.2019) kondigt aan dat we u vanaf 1 januari 2020 een toepassing ter beschikking zullen stellen. Momenteel zijn we echter bezig de inhoud te herzien om die voor iedereen begrijpelijk te maken en aan te passen aan het ‘only-once’-principe. Daarom zal de toepassing nog niet beschikbaar zijn op 1 januari 2020. Uiteraard aanvaarden we nog papieren formulieren 604A/B/C zolang de toepassing niet online is.

We houden u op de hoogte wanneer de toepassing online gaat en wat de effectieve ingangsdatum van verplichting tot elektronische indiening is.

Meer informatie: