Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel voor btw-plichtigen - Zomervakantie 2021

Datum:

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2021 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte Datum voor indiening
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2021 ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)
Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2021 ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2021 ten laatste op 10 september 2021 (in plaats van 20 augustus 2021)
Uitzondering:
  • Vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw
  • Genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut

Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:

  • uiterlijk op 23 juli 2021 voor de aangiften juni 2021
  • uiterlijk op 24 augustus 2021 voor de aangifte van juli 2021

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave Datum voor indiening
Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2021 ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2021 ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2021 ten laatste op 10 september 2021 (in plaats van 20 augustus 2021)


Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2021 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2021) en ten laatste op 20 augustus 2021 (aangifte van juli 2021).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zullen wij uw rekening-courant met nalatigheidsinteresten debiteren. Deze nalatigheidsinteresten berekenen we overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1): 0,33 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling, te verrichten voor de een of andere van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont.  Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van art. 8/1, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.