Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitvoeringsbesluit omzettingswet e-commerce-richtlijnen

Datum:

Publicatie van het  koninklijk besluit (PDF, 590.65 KB) tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen.

Het koninklijk besluit heeft een gunstig advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State gekregen. De opdracht tot publicatie ervan werd reeds gegeven. Omwille van het belang van de wijzigingen in dit koninklijk besluit, deelt de FOD Financiën voorafgaandelijk de tekst van dit koninklijk besluit en het  verslag aan de Koning (PDF, 829.83 KB) mee. Op die manier kunnen de betrokken ondernemingen anticiperen op deze belangrijke btw-hervorming aangezien zowel de omzettingswet als dit koninklijk besluit op 1 juli 2021 in werking zullen treden.