Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Update "Border Operating Model" van het VK

Datum:

Het VK heeft een aangepaste versie van het Border Operating Model gepubliceerd (laatste versie klik hier), dat de inwerkingtreding van bepaalde importcontroles vanuit de EU naar het VK verder vooruitschuift

Het verdere uitstel komt er op vraag van verschillende sectoren (in het bijzonder de landbouw- en voedingssectoren), die reeds te kampen hebben met logistieke problemen.

Dit verdere uitstel kan Belgische exporteurs in staat stellen om zich verder voor te bereiden op de Britse importcontroles.

Voor meer informatie omtrent de aangepaste tijdslijn inzake:

  • volledige douaneaangiften en -controles,
  • pre-notificatievereisten,
  • certificering en fysieke controles,
  • fysieke controles van levende dieren,
  • etc

verwijzen wij u graag door naar het Border Operating Model van het VK.