Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update COVID 19: Betaaluitstel voor aanslagbiljetten verzonden na 12.03.2020

Datum:

Ontving u onlangs een aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) voor aanslagjaar 2019 in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners of de rechtspersonenbelasting?

Bekijk dan even de datum van verzending ( rechts bovenaan de brief (JPG, 683.58 KB)). Door de coronacrisis besliste de federale regering namelijk om voor aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12 maart 2020 de uiterste betaaldatum twee maanden uit te stellen. Voor de aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27 maart 2020 konden we die termijn niet meer aanpassen. Zij bevatten dus nog de gebruikelijke betaaltermijn van twee maanden (in plaats van vier).

Hoewel die extra betaaltermijn dus niet op deze aanslagbiljetten staat, geldt dat uitstel ook voor die gevallen. U hoeft dan ook niets te doen om dat uitstel van ons te verkrijgen. De betrokken aanslagbiljetten en de uiterste betaaldatum waarmee we rekening zullen houden, vindt u in de volgende tabel: 

Datum van verzending aanslagbiljet

Uiterste betaaldatum

17.03.2020

17.07.2020

18.03.2020

18.07.2020

19.03.2020

19.07.2020

20.03.2020

20.07.2020

23.03.2020

23.07.2020

24.03.2020

24.07.2020

25.03.2020

25.07.2020

27.03.2020

27.07.2020

Om zeker te zijn dat uw betaling tijdig in orde is, wacht u beter niet tot de laatste dag. Maak het uzelf gemakkelijk en betaal online via MyMinfin.be.

Hebt u betaalmoeilijkheden? Vraag dan een afbetalingsplan aan via MyMinfin.be of via een brief aan een van onze infocenters.