Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Update COVID 19: Europese Commissie over Green lanes

Datum:

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden.

Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, vraagt zij de lidstaten om onverwijld alle belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T) aan te wijzen als green lanes. Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren. Inclusief controles en gezondheidschecks mag het oversteken van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.

De nota van de Commissie bevat een volledige  lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus (bijlage 2) (PDF, 1014.68 KB).

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Als een chauffeur niet over een dergelijk getuigschriften beschikt, moet een  door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard (bijlage 3) (DOCX, 40.5 KB).

De Commissie heeft ook een platform opgezet waar informatie wordt verstrekt over de nationale vervoersmaatregelen tegen het Coronavirus.

Raadpleeg het persbericht over de nota op de website van de Europese Commissie.

Raadpleeg de nota " CE Transport 2020-03-23-communication-green-lanes (PDF, 1014.68 KB)' en bijlage 3 " Template of Certificate for International Transport Workers (DOCX, 40.5 KB)" (enkel in het Engels beschikbaar).