Update COVID 19: Exportban, nieuwe verordening van de Europese Commissie

Datum:

In de strijd tegen het coronavirus (COVID – 19) heeft de Europese commissie de uitvoeringsverordening 2020/568 (tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning voor de uitvoer) gepubliceerd.

Toepassingsgebied van de Verordening

De verordening verbiedt de uitvoer van de in bijlage I vermelde soorten persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning.

De nieuwe uitvoeringsverordening is gericht op de bescherming van de gezondheid en gaat over de goederencodes vermeld in de bijlage I, waarbij de goederen beantwoorden aan de beschrijving in diezelfde bijlage I.

De scope is dus het persoonlijk beschermingsmateriaal ter bescherming tegen mogelijk besmettelijk materiaal en ter bescherming van de omgeving tegen door de gebruiker verspreid, mogelijk besmettelijk materiaal of de medische hulpmiddelen van Klasse I.

Welke codes dien ik in te vullen in vak 44

U vult de code Y 975 in wanneer de producten niet onderhevig zijn aan de maatregel en het dus over andere goederen gaat dan die beschreven in de voetnoten.

U vult de certificaatcode C086 in wanneer de goederen wel onderhevig zijn aan een uitvoertoelating.

Wanneer treedt de verordening in werking

De uitvoermaatregel op het verbod van uitvoer voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen treedt in werking op 26/04/2020 en zal voor een periode van 30 dagen geldig zijn.

Naar welke landen of gebieden is geen uitvoervergunning vereist

Een uitvoervergunning is niet nodig voor de uitvoer naar de Republiek Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Gibraltar, IJsland, Kosovo, het Vorstendom Liechtenstein, Montenegro, de Republiek Noord-Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek van San Marino, Servië, de Staat Vaticaanstad, de Zwitserse Bondstaat alsmede voor de geassocieerde landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde bijlage II-landen).

Hetzelfde geldt voor de uitvoer naar Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta en Melilla en op de uitvoer naar installaties op het continentaal plat van een lidstaat of de exclusieve economische zone die een lidstaat krachtens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee heeft ingesteld.

Wie is de bevoegde autoriteit voor het afleveren van deze uitvoervergunning

Deze moet afgeleverd worden door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. Voor België is dit de FOD economie.

Meer informatie en contactgegevens zijn terug te vinden bij de FOD Economie - Uitvoervergunning voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen