Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update COVID 19: Mondmaskers aangekocht in een land buiten de EU

Datum:

Wat is de rol van de douane wanneer u mondmaskers aankoopt in een land buiten de EU?  

De douane heeft een stopfunctie. Dit houdt in dat de bevoegde overheden, namelijk het FAGG en de FOD Economie, gecontacteerd worden door de douane en beslissen over de conformiteit van de producten. 

 Er bestaan twee soorten mondmaskers:  

  1. Mondmaskers als persoonlijk beschermingsmiddel, met als doel de veiligheid en gezondheid van de gebruiker te beschermen tegen externe risico’s. Deze zijn het best bekend als respiratoire maskers, voorbeeld hiervan is FFP 2.

De FOD Economie is bevoegd voor deze maskers.

  1. Mondmaskers als medisch hulpmiddel, met als doel de veiligheid en klinische toestand van de patiënt en/of de veiligheid en gezondheid van de gebruiker en andere personen te vrijwaren. Deze zijn het best bekend als chirurgische maskers waarbij het doel is om de patiënt te beschermen tegen de ziektekiemen enz. afkomstig van de chirurg. In geval van Corona-besmetting kunnen deze ook gedragen worden om de omgeving van de patiënt te beschermen tegen de kiemen die de patiënt uitscheidt.

Het FAGG is bevoegd voor deze maskers. 

Wat houdt deze stopfunctie in?

Het is mogelijk dat de door u bestelde mondmaskers worden tegengehouden door de douane. Dit doet de douane enkel op vraag van de bevoegde instanties of op basis van risicoanalyse. De FOD Economie en het FAGG beslissen vervolgens naargelang de soort mondmaskers of ze conform zijn en door de douane mogen toegelaten worden op het Belgisch grondgebied. 

De douane stelt alles in het werk om de conforme leveringen zo snel mogelijk vrij te geven.  

De douane zal nooit goederen tegenhouden die werden besteld en geleverd vanuit een andere lidstaat en waar voor deze goederen alle douaneformaliteiten reeds vervuld waren in die lidstaat.

Wat kan u doen wanneer u de status van uw bestelling mondmaskers wenst te kennen die in Bierset of Zaventem toekomen uit een land buiten de EU?

De douane krijgt momenteel veel vragen over de mogelijke blokkering van zendingen.

Wenst u de status van uw goederen te kennen? U kan deze opvragen voor zendingen die met een vliegtuig in Bierset of Zaventem toekomen via een centraal contactpunt.

Volg dan deze werkwijze:

  1. Stuur een e-mail naar: da.crise-crisis@minfin.fed.be

2.  Vermeld verplicht als onderwerp: Maskers Info

3.  Vermeld bijkomende informatie:

  • kopie van de Airwaybill (verplicht)
  • luchthaven van aankomst (Zaventem of Bierset) (verplicht)
  • MRN. Dit is het unieke nummer van de douaneaangifte, rechtsboven terug te vinden op de douaneaangifte (indien gekend)
  • type maskers: persoonlijk beschermingsmiddel of medisch hulpmiddel (verplicht)
  • hoeveelheid (in kg of stuks) (verplicht)
  • douanevertegenwoordiger / transporteur/ ... (indien gekend)  
  • andere nuttige informatie (indien gekend).

Op basis van bovenstaande inlichtingen wordt de status van uw goederen onderzocht. Deze zal u zo snel mogelijk worden meegedeeld.  

Opgelet, particulieren die mondmaskers of ander persoonlijk beschermingsmateriaal on-line (via e-commerce) hebben aangekocht op een webshop buiten België en die niet over het nummer van de betrokken Airwaybill beschikken, kunnen best onze internetpagina raadplegen: https://finances.belgium.be/nl/douanes_accises/particuliers/colis

In dat geval dienen zij zich te wenden tot B-Post of de koerierdienst (bv. UPS, Fedex, DHL,…). Zij kunnen de zending lokaliseren op basis van het aan hun meegedeelde volgnummer.