Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update COVID 19: Speciale procedure verlegging van verificatie in het kader van de coronamaatregelen– Elektronisch formulier 28F

Datum:

Het is mogelijk dat de etikettering onder douanetoezicht van mondmaskers ingevoerd via de luchthavens van Bierset en Zaventem, uitgevoerd moet worden op een andere plaats dan de plaats van aangifte. In dit geval wordt een speciale procedure verlegging van verificatie in het kader van de coronamaatregelen toegepast via  elektronisch formulier 28F (XLSX, 368.88 KB).

Om deze procedure aan te vragen stuurt de douanevertegenwoordiger, via mail, het  elektronische formulier 28 F (XLSX, 368.88 KB) ingevuld en ondertekend naar de bevoegde controleadministratie van de luchthaven van invoer. In dit formulier omschrijft hij/zij de goederen, vermeldt de plaats waar de goederen naartoe gebracht zullen worden en geeft aan waarom de verlegging aangewezen is. Deze aanvraag kan geweigerd worden door de Douaneautoriteiten.

Door het ondertekenen van dit formulier verbindt de douanevertegenwoordiger zich er ook toe de zending rechtstreeks aan de douane van de plaats van bestemming te vertonen, en zich te onderwerpen aan de resultaten van de verificatie ter plaatse van bestemming.