Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Update COVID 19: Stopzetting ATP voor beschermende (FFP-) mondmaskers

Datum:

Om tijdens de COVID-19 epidemie een voldoende beschikbaarheid te garanderen van mondmaskers die de drager ervan voldoende beschermen, werden een aantal uitzonderingsmaatregelen toegestaan.
Er werden alternatieve normen toegestaan evenals een Alternatief Test Protocol (ATP) voor het testen van FFP-maskers.
Vermits er intussen de mogelijkheid bestaat om volgens de Europese norm EN 149  te testen in Belgische labo’s en er stilaan voldoende maskers op de markt worden aangeboden die conform zijn met de Europese reglementering, worden de uitzonderingsmaatregelen afgebouwd.


Einde ATP

Op 1 februari 2021 zal het ATP voor FFP-maskers gestopt worden. In een overgangsfase zullen maskers die per vliegtuig zijn toegekomen tot 15 februari het ATP nog kunnen toepassen. Het zelfde geldt voor maskers die per schip toekomen tot 31 maart 2021.  

Alternatieve normen

Alternatieve normen worden wel nog toegelaten, voor zover kan aangetoond worden dat de testen van de pasvorm (lektesten/fittesten) zijn uitgevoerd op een panel van personen met gezichtsvormen die representatief zijn voor de Belgische gebruikers van de maskers. Indien dit niet het geval is, kan er niet worden gegarandeerd dat de maskers goed aansluiten op het gelaat, wat voor gebruikers in de zorgsector van cruciaal belang is. 
Maskers die niet op “Europese” gezichten werden getest, zullen niet worden toegelaten op de markt.
Het blijft nodig om de ingevoerde ladingen voldoende te documenteren (certificaten, testrapporten volgens een norm, geaccrediteerd labo en alle documenten kunnen aan de betrokken partij of goederen gelinkt worden). Onvoldoende gedocumenteerde ladingen zullen niet worden vrijgegeven.

Hulpstukken

Zoals hierboven vermeld, moeten testen van de pasvorm/lekken uitgevoerd worden op “Europese” gezichten. Er kunnen eventueel hulpstukken gebruikt worden om de pasvorm te verbeteren. In dat geval moeten deze hulpstukken tegelijk met de maskers verdeeld worden en moet het gebruik van de hulpstukken in de handleiding van de maskers zijn opgenomen. Voor de betrokken maskers moeten de testrapporten de ingevoerde combinatie van masker en hulpstuk betreffen.

Distributie van maskers

De maskers die vóór 01/02/2021 legaal werden ingevoerd op basis van de tijdelijke uitzonderingsmaatregelen, mogen verder verdeeld worden binnen de gezondheidssector tot de door de fabrikant vermelde vervaldatum of tot uiterlijk 01/08/2022 indien de fabrikant geen vervaldatum heeft bepaald.

Meer informatie: Coronavirus: niet-conforme mondmaskers – Alternative Test Protocol (ATP)