Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

UPDATE COVID 19: Terugbetaling van accijnzen voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten

Datum:

In de context van de pandemie van het COVID-19 virus besloot de regering tot de verplichte sluiting van de horecasector vanaf 19 oktober 2020 om middernacht tot 8 mei 2021. Een van de gevolgen was dat de houdbaarheidsdatum van aan horecagelegenheden geleverd bier overschreden werd en dat dit bier uit de markt diende te worden gehaald.

De federale regering besliste daarom een steunmaatregel voor de horeca uit te rollen. De maatregel betreft de terugbetaling van de reeds betaalde accijnsrechten (accijnsrechten en bijzondere accijnsrechten) op tankbier en bier in vaten als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Voor meer informatie bekijk de pagina: Terugbetaling van accijnzen voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten.