Vanaf 01/10/2019 worden de aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR door de marktdeelnemers bewaard gedurende een periode van drie jaar

Datum:

Vanaf 01/10/2019 worden de aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR door de marktdeelnemers bewaard gedurende een periode van drie jaar, in overeenstemming met de volgende wettelijke bepalingen:

  • De verschillende protocollen inzake preferentiële oorsprong, alsook het besluit nr. 1/2006 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije, voorzien dat de douaneautoriteiten erop toezien dat de aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR op een zulkdanige manier worden bewaard dat ze gedurende een periode van drie jaar aan een controle kunnen worden onderworpen.
  • Artikel 163 van het DWU voorziet dat de begeleidende documenten, vereist voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen worden aangegeven, in het bezit zijn van de aangever en ter beschikking staan van de douaneautoriteiten op het moment dat de douaneaangifte wordt ingediend.
  • Artikel 163 §2 van het DWU voorziet dat de begeleidende documenten aan de douaneautoriteiten worden verstrekt wanneer de wetgeving van de Unie dit vereist of wanneer dit nodig is voor douanecontroles.
  • Artikel 51 §1 van het DWU voorziet dat de betrokkene de in artikel 15, §1 bedoelde documenten en gegevens, ten behoeve van douanecontroles, gedurende ten minste drie jaar bewaart op een wijze die voor de douaneautoriteiten toegankelijk en aanvaardbaar is.

Wanneer een controle à posteriori inzake de geldigheid van het afgegeven certificaat door een partnerland wordt verzocht, moet de markdeelnemer steeds de vereiste documenten kunnen aanbieden aan de controlediensten.