Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Vanaf 1 oktober 2021 vervallen de ondersteuningsmaatregelen die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen had genomen wegens de uitbraak van het coronavirus

Datum:

Wegens de uitbraak van het coronavirus heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) ondersteuningsmaatregelen genomen met betrekking tot de betalingstermijnen voor de verschuldigdheden inzake accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken en voor de nalatigheidsinteresten (art.22 van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid 19-pandemie). 

Deze maatregelen waren van toepassing tot en met 30 september 2021. Deze maatregelen worden niet meer verlengd. 

Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 er van deze ondersteuningsmaatregelen geen gebruik meer kan worden gemaakt.