Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vanaf 17 Januari 2022 is de applicatie KIS-SIC beschikbaar voor externe gebruikers

Datum:

Vanaf 17 Januari 2022 is de applicatie KIS-SIC beschikbaar voor externe gebruikers (bedrijven, vertegenwoordigers, etc.) via het My Minfin portaal. De naam KIS-SIC staat voor Klanten Informatie Systeem/ Kunden-Informationssystem - Système d'information des clients. Via de applicatie wordt het volledige afgifteproces van douane -en accijnsvergunningen geautomatiseerd en het beheer van vergunningen gecentraliseerd en vereenvoudigd.

In de eerste versie kunnen de operatoren online hun aanvraag voor de beschikking goedgekeurde plaats indienen. Dit gebeurt aan de hand van een dynamisch formulier waarin enkele velden automatisch worden ingevuld (maatschappelijke zetel, EORI nummer,…). De operator kan de aanvraag op ieder moment opvolgen en consulteren.  Bovendien wordt hij van  iedere belangrijke statuswijziging (ontvangst, aanvaarding, etc.) door middel van een notificatie per e-mail op de hoogte gebracht. Alle brieven met betrekking tot de aanvraag alsook een extern auditrapport zijn terug te vinden in het portaal (onder details van de aanvraag). Via het extern auditrapport krijgt de aanvrager inzicht in de belangrijkste bevindingen van de auditdienst.

Stapsgewijs worden de andere vergunningen toegevoegd totdat alle nationale douane – en accijnsvergunningen online kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zullen de binnenlandse operatoren binnenkort het KIS-SIC portaal eveneens kunnen gebruiken voor de EORI registratie. Na het invullen van de vereiste gegevens in het formulier krijgen zij meteen hun EORI nummer toegekend. Er wordt ook onderzocht of KIS-SIC gebruikt kan worden voor de andere verplichte formaliteiten en formulieren in het kader van douane- en/of accijnsvergunningen (vb. stookaangifte, indienen/opladen van aanzuiveringsafrekening, etc.).

In de toekomst wordt het portaal uitgebreid met enkele andere nuttige functionaliteiten. Enkele voorbeelden: stopzetten van een aanvraag, intrekking van een vergunning, verlenging van een vergunning, etc.  Daarnaast wordt het formulier verder geautomatiseerd om de dubbele registratie van gegevens te vermijden. Binnenkort zal de operator bij een wijziging of verlenging van een vergunning (die reeds met KIS-SIC werd afgeleverd) een vooraf ingevuld formulier ontvangen. Het aanvraagformulier bevat de datagegevens van de laatste vergunning waardoor de operator enkel nog de gewijzigde velden moet invullen. Daarnaast zal ook het veld AEO in de toekomst automatisch worden ingevuld.

In het tabblad vergunningen vindt de operator alle vergunningen, afgeleverd met KIS-SIC terug. Na verloop van tijd zal hij hier dus een volledig overzicht van zijn vergunningen terugvinden.

KIS-SIC verzamelt alle informatie betreffende de aanvragen en vergunningen in één applicatie en zorgt voor transparantie in het afgifteproces van de vergunningen.

Link naar de applicatie

De benodigde rollen moeten toegekend worden door de Access Manager van het bedrijf. Rollen nodig voor KIS-SIC:

  • FOD Fin Mandaatuitvoerder Douane en Accijnzen (indienen van aanvragen in naam van een andere onderneming waarvoor een mandaat werd verkregen)
    Accijnzenformaliteiten (voor het indienen van aanvragen voor Accijnzen)
    Douaneformaliteiten (voor het indienen van aanvragen voor Douane)
  • FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen (indienen van aanvragen in naam van de eigen onderneming)
    Accijnzenformaliteiten (voor het indienen van aanvragen voor Accijnzen)
    Douaneformaliteiten (voor het indienen van aanvragen voor Douane)

Hulp nodig bij het toekennen van de rollen? Beheer van de toegangsaanvragen in de rollenadministratie- RMA - Loginhulp.be (aideacces.be)