Vanaf 30 september 2019 wordt het elektronisch exportmanifest verplicht voor containers en RoRo (met VIN) in de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Datum:

Het geautomatiseerde Exportmanifest betreft het bericht, gebaseerd op de Europese richtlijn IE547, waarmee de goederenbehandelaar/carrier/agent rechtstreeks aan het PLDA systeem meldt welke goederen geladen zijn op het zeeschip/vliegtuig. Dit bericht dient ten laatste ingestuurd te worden 24u na vertrek van het transportmiddel. Momenteel heeft men tot 5 dagen na vertrek de tijd om nog wijzigingen aan te brengen. Dit zal op termijn gereduceerd worden naar 72 uur.

Als antwoord op dit Exportmanifest stuurt het douanesysteem een zogenaamde Customs Respons terug. Dit bericht kan enerzijds een bevestiging zijn en anderzijds een foutbericht. Indien het een foutbericht betreft, wordt een foutcode meegegeven in het antwoord. Afhankelijk van de foutcode dient er actie te worden ondernomen door één van de betrokken partijen.

Documentatie in verband met deze berichten is terug te vinden via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/plda/technische-documentatie

Voor zendingen die uitgaan via een zeeschip en waarvoor een NCTS-aangifte is opgemaakt, wordt de afhandeling gedaan aan de hand van documenten of lijsten (dus de werkwijze zoals deze tot dusver werd toegepast). Daar gebeurt (in tegenstelling tot PLDA) de handeling manueel in het systeem en niet door middel van macro’s. Voorlopig wordt er nog niet gewerkt met het exportmanifest voor NCTS-zendingen.

Voor meer informatie over het elektronisch insturen van het exportmanifest kan u contact opnemen met Klara Pasgang van de douaneadministratie.