Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof, op 18-02-2023

Datum:

Op 18 februari 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof met 10,3500 EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf die datum:

  • voor de gasolie van de GN-code 2710 19 46, 2710 19 47 en 2710 19 48, 2710 20 16 en 2710 20 19 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg: 304,3517 EUR (294,0017 EUR + 10,3500 EUR)  per 1.000 liter bij 15°C;

  • voor gasolie van de GN-code 2710 19 43 en 2710 20 11 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg:  288,6421 EUR (278,2921 EUR + 10,3500 EUR) per 1.000 liter bij 15°C.

In toepassing van artikelen 420, § 3, 2° en 427 van de programmawet van 27 december 2004 worden bij een verhoging van de accijnzen op ongelode benzine de reeds in verbruik gestelde voorraden aan een aanvullende bijzondere accijns onderworpen.

Modaliteiten van voorraadaangifte voor de reeds in verbruik gestelde voorraden :

Het cliquet-systeem.

Wettelijke basis:

  • het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022);

  • het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022).