Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof, op 25-02-2023

Datum:

Op 25 februari 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof met 10,7000 EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf die datum:

  • voor de gasolie van de GN-code 2710 19 46, 2710 19 47 en 2710 19 48, 2710 20 16 en 2710 20 19 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg: 315,0517 EUR (304,3517 EUR + 10,7000 EUR) per 1.000 liter bij 15°C;

  • voor gasolie van de GN-code 2710 19 43 en 2710 20 11 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg:  299,3421 EUR (288,6421 EUR + 10,7000 EUR) per 1.000 liter bij 15°C.

In toepassing van artikelen 420, § 3, 2° en 427 van de programmawet van 27 december 2004 worden bij een verhoging van de accijnzen op ongelode benzine de reeds in verbruik gestelde voorraden aan een aanvullende bijzondere accijns onderworpen.

Modaliteiten van voorraadaangifte voor de reeds in verbruik gestelde voorraden:

Het cliquet-systeem.

OPGELET:

  • wegens een technisch probleem, konden de volumes hoger dan 99999.99 liters niet worden gevalideerd in MyMinfin voor Q224. Dit probleem is nu opgelost;  

  • de uitnodigingen tot betaling voor de eerdere verhogingen zijn nog niet aan de aangevers meegedeeld. We kunnen nog geen datum voor de verzending bekendmaken; van zodra deze bepaald is ,worden jullie hier van op de hoogte gesteld.

Wettelijke basis:

  • het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022);

  • het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022).