Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof

Datum:
13 februari 2018

Vandaag verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof met 14,5 EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf 13 februari 2018:

  • voor gasolie van de GN codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 (GN code van toepassing vanaf 1/01/2002) met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg: 362,5734 EUR (348,0734 EUR + 14,5000 EUR) per 1.000 liter bij 15°C;
  • voor gasolie van de GN-code 2710 19 41 (GN code van toepassing vanaf 1/01/2002) met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg: 346,8638 EUR (332,3638 EUR + 14,5000 EUR) per 1.000 liter bij 15°C.

Het chronologisch overzicht van de tarieven voor ongelode benzine en gasolie - motorbrandstof vindt u in  bijlage (DOC, 486 KB)

De wijze waarop de invordering van het bedrag van de verhoging van de bijzondere accijns op de reeds in het verbruik gestelde voorraden gasolie dient te gebeuren, is in omzendbrief D.A. 006.290 “Wijziging van de bijzondere accijns op motorgasolie gebruikt als motorbrandstof en op ongelode benzine” bepaald. Fiscaliteit van de in verbruik gestelde voorraden van 28 oktober 2015.

De wettelijke basis voor deze invordering is vastgesteld in:

  • het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, §3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015);
  • het ministerieel besluit van 27 oktober 20105 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, §3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015).