Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof, op 01-04-2023

Datum:

Op 1 april 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof met 37,2781 EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf die datum:

  • voor de gasolie van de GN-code 2710 19 46, 2710 19 47 en 2710 19 48, 2710 20 16 en 2710 20 19 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg: 402,6798 EUR (365,4017 EUR + 37,2781 EUR) per 1.000 liter bij 15°C;

  • voor gasolie van de GN-code 2710 19 43 en 2710 20 11 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg: 386,9702 EUR (349,6921 EUR + 37,2781 EUR) per 1.000 liter bij 15°C.

Met deze verhoging wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing op 01-01-2022. Het “cliquet-systeem”, voorzien door het koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004, wordt daarmee beëindigd.

In toepassing van artikelen 420, § 3, 2° en 427 van de programmawet van 27 december 2004 worden bij een verhoging van de accijnzen op gasolie gebruikt als motorbrandstof de reeds in verbruik gestelde voorraden aan een aanvullende bijzondere accijns onderworpen.

Modaliteiten van voorraadaangifte voor de reeds in verbruik gestelde voorraden:

Het cliquet-systeem. (Opgelet - Belangrijke updates, zie deze pagina - invoering van voorraadaangiften alleen maar via MyMinfin)

Wettelijke basis:

Het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022), gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 februari 2023 (Belgisch Staatsblad van 21 februari 2023).