Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof, op 17-03-2023

Datum:

Op dinsdag 17 maart 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof met 30,5500  EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf die datum:

  • voor de gasolie van de GN-code 2710 19 46, 2710 19 47 en 2710 19 48, 2710 20 16 en 2710 20 19 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg: 355,5017 EUR (324,9517 EUR + 30,5500 EUR) per 1.000 liter bij 15°C;
  • voor gasolie van de GN-code 2710 19 43 en 2710 20 11 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg:  339,7921 EUR (309,2421 EUR + 30,5500 EUR) per 1.000 liter bij 15°C.

In toepassing van artikelen 420, § 3, 2° en 427 van de programmawet van 27 december 2004 worden bij een verhoging van de accijnzen op gasolie gebruikt als motorbrandstof de reeds in verbruik gestelde voorraden aan een aanvullende bijzondere accijns onderworpen.

Modaliteiten van voorraadaangifte voor de reeds in verbruikgesgtelde voorraden:

Cliquet-systeem (Opgelet - Belangrijke updates, zie deze pagina - invoering van voorraadaangiften alleen maar via MyMinfin)

Wettelijke basis:

Het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022), gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 februari 2023 (Belgisch Staatsblad van 21 februari 2023).