Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine, op 10-09-2022

Datum:

Op 10 september 2022 verhoogt de bijzondere accijns op ongelode benzine met 33,0500 EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf die datum:

  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen: 230,2439 EUR (197,1939 EUR + 33,0500 EUR) per 1.000 l bij 15°C;
  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen: 214,5342 EUR (181,4842 EUR + 33,0500 EUR) per 1.000 l bij 15°C;
  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 41 : 214,5342 EUR (181,4842 EUR + 33,0500 EUR) per 1.000 l bij 15°C;
  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45 : 214,5342 EUR (181,4842 EUR + 33,0500 EUR) per 1.000 l bij 15°C.

In toepassing van artikelen 420, § 3, 2° en 427 van de programmawet van 27 december 2004 worden bij een verhoging van de accijnzen op ongelode benzine de reeds in verbruik gestelde voorraden aan een aanvullende bijzondere accijns onderworpen.

Modaliteiten van voorraadaangifte voor de reeds in verbruikgesgtelde voorraaden :

Cliquet-systeem

Wettelijke basis:

  • het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022);
  • het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022).