Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine, op 17-11-2022

Datum:

Op 17 november 2022 verhoogt de bijzondere accijns op ongelode benzine met 12,4282 EUR per 1.000 liter.

Bijgevolg bedragen de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns vanaf die datum:

  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen: 341,8221 EUR (329,3939 EUR + 12,4282 EUR) per 1.000 l bij 15°C;

  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen: 326,1124 EUR (313,6842 EUR + 12,4282 EUR) per 1.000 l bij 15°C;

  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 41: 326,1124 EUR (313,6842 EUR + 12,4282 EUR) per 1.000 l bij 15°C;

  • voor ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45: 326,1124 EUR (313,6842 EUR + 12,4282 EUR) per 1.000 l bij 15°C.

In toepassing van artikelen 420, § 3, 2° en 427 van de programmawet van 27 december 2004 worden bij een verhoging van de accijnzen op ongelode benzine de reeds in verbruik gestelde voorraden aan een aanvullende bijzondere accijns onderworpen.

Modaliteiten van voorraadaangifte voor de reeds in verbruik gestelde voorraden :

Het cliquet-systeem.

Wettelijke basis:

  • het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022);

  • het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022).