Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verkeerde vervaldatum op aanslagbiljetten PB (aanslagjaar 2022): verzendingen tussen 16 en 26 januari 2023

Datum:

Door een technisch probleem kregen de aanslagbiljetten personenbelasting voor aanslagjaar 2022 met een verzendingsdatum tussen 16 en 26 januari 2023 een verkeerde vervaldatum mee.

De vervaldatum voor deze aanslagbiljetten vermeldt nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden (in plaats van 4 maanden). Hoewel die extra betaaltermijn van 4 maanden dus niet op het aanslagbiljet staat, geldt het voorziene uitstel ook voor die gevallen. U hoeft niets te doen om dat uitstel van ons te verkrijgen.

We verontschuldigen ons voor het ongemak.

Ter herinnering: op 16 december 2022 brachten we in herinnering dat de federale regering beslist heeft om burgers en bedrijven een algemeen betaaluitstel van 2 tot 4 maanden te verlenen voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in:

  • de personenbelasting
  • de vennootschapsbelasting
  • de belasting niet-inwoners
  • de rechtspersonenbelasting