Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verlaagd btw-tarief voor de aan uitwendige borstprothesen, met inbegrip van zwemprothesen, aangepaste beha's en badpakken met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2022.

Datum:

Op donderdag 30 juni 2022 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers in plenaire zitting een wet houdende diverse fiscale bepalingen aangenomen.

Eén van de in deze wet vervatte maatregelen betreft de verlaging van het btw-tarief dat van toepassing is op voor aan uitwendige borstprothesen aangepaste beha’s en badpakken ingevolge nawerkingen van borstkanker of andere ziekten of trauma's. Dit btw-tarief wordt verlaagd van 21% tot 6%.

Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op de levering van dergelijke aangepaste accessoires aan elke persoon die in het bezit is van een medisch voorschrift verstrekt met het oog op de aankoop van dergelijke goederen.

Het wetsontwerp van de regering voorzag een inwerkingtreding van deze maatregel op 1 juli 2022. Omdat de procedure voor de aanneming van deze wet meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, kan deze wet pas binnen enkele dagen in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Gelet op het belang van deze maatregel die bijdraagt tot de aankoop van deze accessoires en de noodzaak om de betrokkenen onmiddellijk van deze maatregel te laten genieten, acht de regering het niettemin nodig de inwerkingtreding van deze maatregel op 1 juli 2022 te handhaven, zoals aanvankelijk was gepland.

Het doel van deze mededeling is derhalve de aandacht van alle betrokkenen te vestigen op het feit van de onmiddellijke toepassing van dit verlaagd tarief.