Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Verlenging aanbiedings- en betalingstermijn federale registratierechten en registratierechten voor Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest

Datum:
 • De termijnen voor de aanbieding ter registratie van verplicht aan de formaliteit onderworpen akten (zie art. 32 juncto art. 9 W.Reg.) worden bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020 of van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021.  

  Uitzondering : deze tolerantie is niet van toepassing op de notariële akten.

  NB. 
  Voor de te registreren onderhandse akten waarop een registratierecht verschuldigd is, geldt de volgende bijkomende tolerantie. Een betalingsbericht wordt verstuurd met vermelding van een uiterste datum van betaling. De akte wordt dan geregistreerd op de datum van ontvangst van de CoDa waarop de betaling voorkomt (dit is in principe de boekhoudkundige datum van betaling +1). Er is geen boete laattijdige registratie verschuldigd op deze akte op voorwaarde dat:
  1) deze akte uiterlijk op de laatste dag van de bij administratieve tolerantie verlengde termijn aangetekend aan het kantoor Rechtszekerheid werd verzonden en
  2) de registratierechten tijdig waren betaald (d.w.z. een betaling met boekhoudkundige datum op de CoDa waarop de betaling voorkomt van uiterlijk de uiterste datum van betaling opgenomen op het betalingsbericht).
  Uitzondering: voor gerechtsdeurwaardersakten wordt met een provisierekening gewerkt.
 • De termijnen voor de betaling van de registratierechten (zie art. 35, vijfde lid W.Reg.) worden bij administratieve tolerantie verlengd met en maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020 of van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021.
Dit betekent dat in de betrokken dossiers (waarbij het gaat om de betaling van federale registratierechten, hetzij de betaling van registratierechten die worden toegewezen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest) :
 • geen boete wegens laattijdige aanbieding (art. 41, 1° W.Reg.) aangerekend zal worden indien de voorziene akten of verklaringen binnen de verlengde termijn worden aangeboden
 • geen boete wegens laattijdige betaling (art. 41, 3° W.Reg.) aangerekend zal worden indien de registratierechten binnen de verlengde termijn worden betaald