Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verlenging van de COVID-19 akkoorden inzake thuiswerk

Datum:

België heeft met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland akkoorden gesloten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken. Deze akkoorden zijn momenteel van toepassing tot 31 maart 2021.

Aangezien de huidige toestand op het vlak van de volksgezondheid nog steeds onzeker is, wil België de toepassingsperiode van deze akkoorden verlengen tot 30 juni 2021.

Met Luxemburg en Nederland werd hierover reeds een akkoord bereikt. Met Frankrijk en Duitsland zullen binnenkort gesprekken worden opgestart.