Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van de hulpmaatregelen voor de coronapandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten - fiches 281.99 (jaar 2021)

Datum:

Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten, verlengd voor het jaar 2021 (uiteraard mits inachtneming van de vereiste voorwaarden). Deze verlenging vond eerst plaats tot en met 31.03.2021 en vervolgens tot en met 31.12.2021.

Het bericht aan de openbare diensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.11.2020 blijft dus van toepassing.  

Bijgevolg moeten de openbare diensten ook voor het jaar 2021 fiches 281.99 opstellen en ten laatste op 29.06.2022 indienen via Belcotax-on-web.