Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingplichtigen - Dien uw aanvragen tot aanvang, wijziging en stopzetting van een btw-activiteit voortaan online in

Datum:

Moet u een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A), een aangifte tot wijziging (formulier 604B) of tot stopzetting van een btw-activiteit (formulier 604C) indienen?

Vanaf 12 juli 2021 moet u die verplicht online indienen (via MyMinfin > Nuttige links).

Beschikt u niet over de nodige informaticamiddelen om u aan te melden? Dien een (gemotiveerd) verzoek tot vrijstelling in bij uw team beheer om een papieren formulier te ontvangen.

Meer informatie