Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vertraging bij de verzending van papieren belastingaangiften

Datum:

Door technische problemen en de massale verzending van voorstellen van vereenvoudigde aangifte loopt de verzending van sommige papieren belastingaangiften vertraging op.

Wie wordt er getroffen?

Deze vertraging treft u:

  • als u ons onlangs telefonisch heeft gevraagd om uw aangifte toe te sturen (omdat u deze nog niet had ontvangen),
  • als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont en slechts één van u beiden de eBox heeft geactiveerd.

In dit geval kan het nog enkele dagen duren voordat uw aangifte wordt verzonden. Wij zullen hier uiteraard rekening mee houden: vanaf de datum van ontvangst beschikt u automatisch over een termijn van een maand om uw aangifte in te dienen.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.
 

Geen systematische verzending van de papieren belastingaangifte

In de volgende gevallen sturen wij u niet automatisch een papieren aangifte:

  • Vorig jaar heeft u Tax-on-web gebruikt.
  • U hebt uw eBox geactiveerd en, als u een gezamenlijke aangifte indient, heeft uw partner die ook geactiveerd.
  • U of uw partner laten een gevolmachtigde uw belastingaangifte indienen.

Wilt u toch een papieren aangifte ontvangen? Bel dan zo snel mogelijk uw bevoegde kantoor. Wij zullen hier ook rekening mee houden voor de uiterste datum van indiening.