Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand juli 2019

Datum:
09 juli 2019

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand juni uitgevoerd worden na 24/07/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.