Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand juni 2018

Datum:
14 juni 2018

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand juni uitgevoerd worden na 22/06/2018.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2018 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 68 euro netto per kind ten laste.