Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand maart 2020

Datum:

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand maart uitgevoerd worden na 17/03/2020.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.