Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand november 2018

Datum:

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand november uitgevoerd worden na 23/11/2018.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2018 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 68 euro netto per kind ten laste.