Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand oktober 2018

Datum:

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand oktober uitgevoerd worden na 24/10/2018.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2018 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 68 euro netto per kind ten laste.